Livskraftige organisasjoner bruker mye tid på å snakke om vanskelige spørsmål eller prosjekter og initiativ som ikke fungerer. De fleste kirkelige organisasjoner foretrekker å holde seg unna slikt. Det gjør vi ikke her i Adventist Today!

Vi gjør vårt for å fremelske en sunn organisasjon og det betyr at vi til tider kommer med det mange vil anse som dårlig nytt. Vi er av den oppfatning at med mindre slikt blir luftet vil det være vanskelig å ta de nødvendige grep for å fremme effektive løsninger. Det sier seg selv at slik krever tid, penger, tålmodighet og en god del innsikt og mot. Av den grunn trenger vi den støtte dere kan gi oss.

I mer enn 20 år, har Adventist Today vært et organ for fri og uavhengig journalistikk. Vi har gitt dere nyheter, bokanmeldelser og gjennomtenkte kommentarer rundt aktuelle spørsmål innen menigheten. Litt humor har vi faktisk også tilgodesett gjennom årenes løp. Vi ville sette stor pris på å vite at dere støtter oss og bladets misjon.

Vi håper at dere vil ta deres plass blant 250 venner og bidra med $75 for ett år (eller $20 kvartalet, om det er å foretrekke) til Adventist Today. Bli medlem i dag. Alle slags kredittkort kan brukes, med de vanlige sikkerhetsgarantier. Det tar bare to minutter. Hvis det å bruke data skremmer, kan dere ringe direkte (001-1-800-236-3641) og vi kan ordne medlemskapet slik.

Takk for all støtte!


For å diskutere dette emnet, klikk her.

For å bidra til Adventist Today, klikk her.